Deze website maakt gebruik van cookies.Meer informatieMelding niet meer tonen
  • Onze klant centraal
    Onze klant centraal ONS welzijn werkt vanuit teams in de wijk, Sociaal Teams voor volwassenen en de Basisteams Jeugd en Gezin zijn gespecialiseerd in vraagstukken die binnen een gezin en bij jongeren spelen.

Onze aanpak

‘Mensen die even geen raad weten met een situatie in het dagelijks leven, hebben vaak vragen over zichzelf (weer) kunnen redden of meedoen.' 

Wie zichzelf (even) niet kan redden, mist tijdelijk de balans tussen wat hij of zij aankan en wat er op zijn of haar bordje ligt.  Het vinden van evenwicht daarin en het vermogen om daarmee om te gaan is dan belangrijk. Om weer mee te doen in het leven en de maatschappij is het waardevol om betekenisvolle relaties aan te gaan en een zingevende dagbesteding te vinden.

Naast het geven van deze individuele ondersteuning en advies, is ONS welzijn er voor mensen die samen iets willen bereiken voor het welzijn in hun wijk of dorp en daar bijvoorbeeld een samenwerkingsverband voor willen opzetten. In alle gevallen stimuleren wij dat mensen zichzelf kunnen redden, samenwerken en elkaar onderling helpen.


Het Cliëntplan 

In overleg met de cliënt bepalen we eerst het doel. Daarna zoeken we samen naar de oplossing die het best past bij zijn vraag, situatie en talenten en de mogelijkheden en kansen die zijn eigen omgeving biedt. Alle afspraken komen in het cliëntplan. Wat gaat de cliënt zelf ondernemen en welke ondersteuning bieden ONS welzijn en andere betrokkenen? De cliënt is de regisseur en draagt verantwoording voor zijn eigen acties. Is het afgesproken traject afgerond, het doel bereikt of kan de klant sneller weer op eigen kracht verder, dan volgt een evaluatie. Vervolgens stopt de begeleiding en gaat de cliënt zelf verder, tenzij anders wordt afgesproken.

Onze dienstverlening

In de dagelijkse praktijk werken we via een integrale aanpak vanuit de verschillende vormen van onze dienstverlening.

Samen met de betrokkene(n) overleggen we welke oplossing of ondersteuning de voorkeur heeft. Een georganiseerde individuele of groepsgewijze aanpak via Individuele Begeleiding & Groepen en Voorzieningen. Of een aanpak door het bevorderen van initiatieven, gericht op meedoen met anderen en onderlinge steun en leefbaarheid via Samen Doen & Voor Elkaar. Voortdurend zoeken we naar balans tussen de vier soorten dienstverlening, zodat mensen met een vraag, zelf de voor hen best passende oplossing kiezen. Wij focussen op een preventieve oplossing in voorliggende voorzieningen (0-de lijn), aangevuld met specialistische (2e lijns) ondersteuning waar dat moet.